A 13. honvéd gyalogezred tisztikara
(1919-1945)

 

1919

Sáfrán Géza ezredes parancsnok

Szabó Sándor őrnagy

 

1920

Petrik Ernő őrnagy

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

 

1921

vitéz Hunfalvy Elemér őrnagy

vitéz Molnár László őrnagy

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

 

1922

vitéz Molnár László őrnagy

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

 

1923

vitéz Molnár László őrnagy

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

 

1924

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

Vitéz Szabó László II. őrnagy

Sellyei(Schrédl) Jenő százados

 
1925

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

Vitéz Szabó László II. őrnagy

Sellyei(Schrédl) Jenő százados

 

1926

vitéz Kiss Kálmán ezredes parancsnokhelyettes

vitéz felsőtorjai Kozma István őrnagy

vitéz szatmári Paksy Ernő őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

Vitéz Szabó László II. őrnagy

Sellyei(Schrédl) Jenő százados

 

 

1927

Pleplár Ferenc ezredparancsnok

 

Palló János ezredes

 

Paksy Ernő őrnagy

Esztel József őrnagy

Dittrich Ervin őrnagy

Haut János őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

 

 

Kovács Dániel százados

Grossmann Emil százados

Goreczky Sándor százados

Gyulafalvai Bulyovszky Ödön százados

Likay István százados

Hadrava Rezső százados

Ronkay János százados

Endrődy Sándor százados

Papp Sándor százados

Benkő Sándor százados

Reitter Sándor százados

Kiss Lajos százados

Vattai és szentmártonkátai Battha Andor százados

Vitéz Király Károly százados

Diez Günther százados

Renvers István százados

Vitéz Benáczy Károly százados

Hirth Gyula százados

Bergmann József százados

Vitéz Gödry Géza százados

Schiller János százados

Hinczel Géza százados

Hupka József százados

Füzesséry István százados

Vitéz Tomory Nándor százados

Vitéz Szentmikóssy Kálmán százados

 

 

Brauner Ernő főhadnagy

Bohus Zoltán főhadnagy

Hubay István főhadnagy

Miklós István főhadnagy

Komlóssy András főhadnagy

Markovich Iván főhadnagy

Piller György főhadnagy

Ranga János főhadnagy

Heidrich Zoltán főhadnagy

Raisz Miksa főhadnagy

Joórend József főhadnagy

Esztel Brunó főhadnagy

Bartha Béla főhadnagy

Császár László főhadnagy

Schrédl Jenő főhadnagy

Vitályos László főhadnagy

Bognár Elemér főhadnagy

Falcsik Gábor főhadnagy

Kvaszinger József főhadnagy

Bródy László főhadnagy

Szövényi Sándor főhadnagy

Szálasi Károly főhadnagy

Hradetzky Zoltán főhadnagy

Homolay Endre főhadnagy

Juhász Béla főhadnagy

Olcsvári Olcsváry István főhadnagy

Vályán Béla főhadnagy

Molnár Géza főhadnagy

Konja Sándor főhadnagy

Becht Henrik főhadnagy

Balkay Gyula főhadnagy

Pápay Ferenc főhadnagy

Horváth Ferenc főhadnagy

 

 

 

1928

Pleplár Ferenc ezredparancsnok

 

Halász János ezredes

 

Paksy Ernő őrnagy

Esztel József őrnagy

Dittrich Ervin őrnagy

Haut János őrnagy

Petrik Ernő őrnagy

 

 

Grossmann Emil százados

Likay István százados

Hadrava Rezső százados

Endrődy Sándor százados

Papp Sándor százados

Benkő Sándor százados

Reitter Sándor százados

Kiss Lajos százados

Vattai és szentmártonkátai Battha Andor százados

Vitéz Király Károly százados

Diez Günther százados

Renvers István százados

Hirth Gyula százados

Vitéz Benáczy Károly százados

Bergmann József százados

Schiller János százados

Hinczel Géza százados

Hupka József százados

Füzesséry István százados

Vitéz Tomory Nándor százados

Vitéz Szentmiklüssy Kálmán százados

Brauner Ernő százados

Bohus Zoltán százados

Najmányi Miklós százados

Hubay István százados

Vitéz dr. Rajnay Vilmos

 

Komlóssy András főhadnagy

Markovich Iván főhadnagy

Piller György főhadnagy

Ranga János főhadnagy

Heidrich Zoltán főhadnagy

Raisz Miksa főhadnagy

Esztel Brunó főhadnagy

Bartha Béla főhadnagy

Császár László főhadnagy

Schrédl Jenő főhadnagy

Vitályos László főhadnagy

Falcsik Gábor főhadnagy

Bródy László főhadnagy

Szövényi Sándor főhadnagy

Hradetzky Zoltán főhadnagy

Homolay Endre főhadnagy

Juhász Béla főhadnagy

Olcsvári Olcsváry István főhadnagy

Vályán Béla főhadnagy

Molnár Géza főhadnagy

Konja Sándor főhadnagy

Becht Henrik főhadnagy

Balkay Gyula főhadnagy

Pápay Ferenc főhadnagy

Horváth Ferenc főhadnagy

Simonides József főhadnagy

Zaibelsdorfi és bethlenfalvi Bethlenfalvy Gyula főhadnagy

 

 

1929

 

1930

vitéz Pongrácz József ezredes a 13/I. zászlóalj parancsnoka

 

1931

vitéz Pongrácz József ezredes a 13/I. zászlóalj parancsnoka

 

1932

vitéz Pongrácz József ezredes a 13/I. zászlóalj parancsnoka

vitéz Horváth József alezredes 13/II. zászlóalj parancsnoka

 

1933

vitéz Pongrácz József ezredes a 13/I. zászlóalj parancsnoka

vitéz Horváth József alezredes 13/II. zászlóalj parancsnoka

vitéz Pintér Aladár alezredes

 

1934

vitéz Gömöry Árpád ezredes parancsnok

vitéz lófő csikszentsimoni Lakatos Géza ezredes

vitéz Pintér Aladár ezredes

vitéz Horváth József alezredes 13/II. zászlóalj parancsnoka

Hubay István százados

Péczeli Brunó százados

Vályi-Nagy Géza százados

Felcsíki Gábor százados

Lakatos Géza főhadnagy

 

1935

vitéz lófő csikszentsimoni Lakatos Géza tábornok

Kárpáti Dénes zászlós

 

1936

vitéz Góthay (Greiner) Béla vezérőrnagy parancsnok

vitéz Jelic (Vargyassi) Gyula ezredes a 13/II. zászlóalj parancsnoka

 

1937

vitéz Jelic (Vargyassi) Gyula ezredes a 13/II. zászlóalj parancsnoka

 

1938

Alpáry Károly főhadnagy

Babos László zászlós

 

1939

Pap-Váry András százados

Alpáry Károly főhadnagy

Adonyi Jenő zászlós

 

1940

vitéz Haynal Alajos ezredes

Papp-Váry András százados

Vitéz Bárdfalvy Mihály hadnagy

Zokonyi Jenő hadnagy

Alpáry Károly főhadnagy

Adonyi Jenő zászlós

Babos László zászlós

Kárpáti Dénes hadnagy

 

 

 1941

vitéz Haynal Alajos vezérőrnagy

Hegedűs Zoltán ezredes

Kiss Lajos alezredes

Moldoványi Gyula főhadnagy

Zokonyi Jenő főhadnagy

Túróczy Ferenc főhadnagy

Plajner János hadnagy

Papp-Váry András százados

Vitéz Bárdfalvy Mihály hadnagy

Zokonyi Jenő hadnagy

Szmetana György hadapród őrmester // 1941 októbertől zászlós //

Alpáry Károly főhadnagy

Adonyi Jenő zászlós

Külkey Dénes főhadnagy

Bodnár Zoltán főhadnagy

Bodor Iván hadnagy

Köteles Jenő hadnagy

Galambos Béla zászlós

Harangi József hadapród őrmester

Orosz János hadapród őrmester

 

1942

A miskolci 13.gyalogezred tisztikara a doni hadszíntéren

 

Név

 

 

Rendfokozat

 

Beosztás

 

Sorsa

Sepsy Pál

ezredes

parancsnok

kivonuló - 1942.08.11.

epebetegség miatt hátországba visszaszállítva

Muhoray Emil

alezredes

parancsnok

1942.08.11-09.20.

 

Pálos Ferenc

alezredes, majd ezredes

1942.09.21-

1943.01.18

elesett Kondenzovonál

Pelle György

százados

I. segédtiszt

kivonuló - 1943.01.16.

eltűnt (Márkinál)

 

Zokonyi Jenő

főhadnagy

II. segédtiszt

kivonuló

Elesett

 1942. augusztus 30. (Scsucsje)

Babos László

főhadnagy

csapatcsendőr tiszt

kivonuló

 

Keresztes Vince

százados

kivonuló

eltűnt 43.01.

Dr. Drabon József

tartalékos főhadnagy

vonatoszlop parancsnok

kivonuló

eltűnt 43.01.16.

Hadifogságban meghalt 1943 márciusában Oranki.

Dr. Jávor László

orvos főhadnagy

kivonuló

 

Szabó Sándor

tábori lelkész római katolikus

kivonuló

eltűnt 43.01.14.

Selmeczi Árpád

tábori lelkész református

kivonuló

 

 

Ezredközvetlen alakulatok:

13. árkászszázad:

Lakatos József

hadnagy

kivonuló

 

Kiss István

tartalékos hadnagy

 

légnyomás érte 43.01.01. Jekatyerinovka

Kretschner Lipót[1]

tartalékos főhadnagy

szakasz parancsnok kivonuló

elesett 42.10.11. Ilinka

 

13. távbeszélő szakasz:

Bodnár Zoltán

főhadnagy

kivonuló

eltűnt 43.01.19.

 

13. kocsizó géppuskás század:

Udvarhelyi László

főhadnagy

kivonuló

 

Borbás János

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok

elesett 42.08.17.

Lakatos Sádnor

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok

elesett 42.08.08. Perejeshaja

Sághy Gyula

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok

eltűnt 43.01.

Dr. Bertalan Barna

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok

eltűnt 43.01.

 

13. aknavető század:

Biró Károly.

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.

 

13. páncéltörő ágyús század:

Szmetana György

tartalékos zászlós majd hadnagy

szakaszparancsnok kivonuló

Elesett 42.08.07 Scsucsje

Kovács Károly

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok kivonuló

eltűnt 43.01.16.

Horváth József

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok kivonuló

elesett 42.08.11. Scsucsje

 

13. lovasszakasz:

Martin Ferenc

 

tartalékos főhadnagy

 

szakaszparancsnok kivonuló

 

 

 

 

13. kerékpáros szakasz:

Mihalik István

tartalékos hadnagy

 

eltűnt 43.01.17.

 

17/1. kísérő könnyű ágyús tábori üteg:

Rátz Tibor

hadnagy

kivonuló

 

Kösztner Vilmos

tartalékos hadnagy elsőtiszt

kivonuló

 

Miller Béla

tartalékos zászlós

 

eltűnt 43.01.

Halász József

tartalékos zászlós

 

 

Csanádi Béla

hadapród őrmester

 

 

Dima András

hadapród őrmester

 

 

Kristóf János

hadapród őrmester

 

 

Grassl Hugó

hadapród őrmester

 

 

 

13. síszázad:

Pásztor Ottó

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok (42.11.)

seb. 43.01.15 Ilinka

 

 

13/I. zászlóalj (Rozsnyó)

Gáll Sándor

őrnagy, majd alezredes

kivonuló

 

Szodoray Sándor

tartalékos főhadnagy

segédtiszt kivonuló, volt század parancsnok  is

sebesülten fogságba esett 43.01.18. Kondenzovonál,

Dr. Balázs Lóránt

tartalékos orvos hadnagy

vezető orvos, kivonuló

eltűnt 43.01.15 Jekatyerinovkánál

Gyarmati Pál

tartalékos karpaszományos  őrmester, címzetes zászlós

42.09.01. tartalékos hadnagy

távbeszélő szakasz parancsnok,

kivonuló

 

Dudaskó Zoltán

tartalékos hadnagy

vonatoszlop parancsnok

 

 

Réty János

gazdász hadnagy

gazdasági hivatal főnök (42.10.01.) kivonuló

 

 

13/1. század

Popovics Pál

főhadnagy

kivonuló

 elesett 42.08.30. Perejeshaja

Pusztai Béla

hadnagy

szakasz  majd század parancsnok kivonuló

 

Varga János

tartalékos hadnagy

szakasz parancsok

kivonuló

sebesülés 42.09.30. Ilinka

Dékány Imre

tartalékos hadnagy

szakaszparancsnok kivonuló

 

Juhász Ede

tartalékos hadnagy

szakaszparancsnok kivonuló

elesett 42.08.30.

Vályi Béla

hadapród őrmester

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.[2]

vitéz Király László

hadapród őrmester, majd zászlós

 

 

 

13/2. század:

Gesztessy Gyula

hadnagy 42.09.12.

 

fagyás 43.02.15. kórházba

K. Tóth János

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.15.

Lovász Lukács

tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.

Csobay Béla

hadnagy

szakasz parancsnok

fogságba esett 43.01.

 

13/3. század:

Túróczy Ferenc

főhadnagy

kivonuló

elesett 42.08.10. Scsucsje

Rédey Sándor

tartalékos főhadnagy

szakasz majd század parancsnok kivonuló

súlyos sebesülten fogságba esett 43.01.18-án Kondenzovónál

Majer László

   tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.

 

13/I. géppuskás /nehézfegyver/ század:

Térfy Tibor

százados

kivonuló

seb. 42.08.30.

Institoricz Gyula

tartalékos zászlós

páncéltörő ágyús szakasz parancsnok kivonuló

 

Füleky-Vizy Vilmos

próbaszolgálatos zászlós

aknavető/géppuskás/szakasz parancsnok/

kivonuló

eltűnt 43.01.16.

 

A 13/I. zászlóaljnál ismeretlen beosztásban:

Balla Károly

főhadnagy

sebesülés 42.08.30

Szilvási Sándor

próbaszolgálatos főhadnagy

sebesülés         43.01.16.

Lőrey István

tartalékos hadnagy

sebesülés 42.08.10.

Tamás Zoltán

tartalékos hadnagy

eltűnt 42.08.10.

Felsővályi György

tartalékos zászlós

sebesülés 42.10.05.

Kerényi Dezső

karpaszományos őrmester

megsérült 42.08.10

Kirner Zoltán

tartalékos zászlós

sebesülés 42.08.10.

Koplinger Zoltán

hadapród őrmester

eltűnt 42.08.30.

Fabula András

hadapród őrmester

elesett 42.08.30.

Vécsy József

hadapród .őrmester

elesett 42.08.02.

Fekete Károly

zászlós

elesett 42.08.10.

Littvay Sándor

tartalékos főhadnagy

elesett 42.08.11.

Szabados Ferenc

tartalékos zászlós

elesett 42.09.02.

Bedéi Nándor

főhadnagy

eltünt

Hunfalvy László

hadnagy

elesett 43.01.28.

Kovách Béla

tartalékos .zászlós

megsebesült

Hódosy Iván

zászlós

megsebesült

Langer Henrik

hadnagy

elesett 42.08.09.

Tóth Zoltán           

hadapród őrmester

elesett 42.08.11.

Solymos István

Tartalékos zászlós

Sebesülés 42.08.30.

Gromnsz Elemér

t.hadapród őrmester

Eltünt 43.01.18.

 

13/II. zászlóalj (Miskolc)

Medlits Rezső

alezredes

kivonuló

fogságba esett 43.01.17. Kondenzovo

Major László

tovább szolgáló hadnagy

kivonuló

sebesülés (fagyás) 43.01.18. Goncsarovka

Dr. Tóth István

tartalékos gazdasági hadnagy

42.09.01. tartalékos gazdasági főhadnagy

vonatoszlop parancsnok

kivonuló

 

 

13/4. század:

Massányi Tibor

százados

kivonuló

elesett 42.09.29. Perejeshaja

Mocsáry Frigyes

százados

 

elesett 43.01.16.

Juhász József

hadnagy

szakasz majd század parancsnok. 42.12.07.

sebesülés 43.01.14. Ilinka

Szentgyörgyvári Ernő

hadnagy

szakasz majd rohamszázad parancsnok

kivonuló

elesett 42.08.09.

Demeter Sándor

tartalékos zászlós (42.09.01. tartalékos hadnagy)

szakaszparancsnok kivonuló

sebesülés 43.01.14.

Koczán László

hadapród őrmester

(42.09.01.tartalékos zászlós)

szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.09.29.

sebesülés .43.01.

 

13/5. század:

Szandaváry Jenő

főhadnagy

kivonuló

sebesülés 42.11.04.

Bányai Ferenc

hadnagy

szakasz, majd század parancsnok
kivonuló

sebesülés 42.08.09.

Külkey Dénes

főhadnagy

42.11.11.

 

 

Bánhegyi Gyula

tovább szolgáló zászlós

szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.08.09 Perejeshaja

Oláh Gyula

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.09.28. Perejeshaja

Novák Béla

tartalékos zászlós

szakaszparancsnok (42.09.30.)

eltűnt 43.01.17.

 

13/6. század:

Kula Mihály

tartalékos főhadnagy

szakasz  majd század parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.08.25.

Csatay Bertalan

tartalékos zászlós

szakasz majd század parancsnok 42.09.30.

 

Fiedler Barna

tartalékos zászlós

42.09.01. tartalékos hadnagy

kivonuló

sebesülés 42.09.29. Perejeshaja

Kiss István

tovább szolgáló zászlós

szakasz parancsnok

kivonuló

légnyomás 42.08.09. Perejeshaja

 

13/II. géppuskás (nehézfegyver) század:

Magyar László

százados

kivonuló

43.01.09.

 

Dr. Mezey László

tartalékos zászlós

aknavető szakasz parancsnok, majd század parancsnok

kivonuló

eltűnt 43.01.16. Ilinka

Dr. Dániel Ernő

tartalékos zászlós

géppuskás szakasz parancsnok

kivonuló

eltűnt 43.01.17.

Justh Alfonz

hadapród őrmester

42.09.01. tartalékos zászlós

páncéltörő ágyús szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 43.01.15.

Sárossy János

tartalékos zászlós

géppuskás szakasz parancsnok

kivonuló

eltűnt 43.01.16.

Dr. Szarka László

karpaszományos őrmester

 

zászlósi tanfolyamra felterjesztve

 

13/II. zászlóaljnál ismeretlen beosztásban:

Papp József

tartalékos hadnagy

eltűnt 43.01.18.

Sólyom Gyula

tartalékos főhadnagy

eltűnt 43.01.18.

Pelle József

főhadnagy

meghalt 42.08.19.

Molnár András

hadapród őrmester

sebesülés 42.08.09.

Képes József

hadapród őrmester

elesett 42.07.24

 

13/III. zászlóalj /Tornalja/

Felcsiki Gábor

őrnagy, majd alezredes

kivonuló

fogságba esett 43.01.16.

Alpáry Károly

hadnagy

kivonuló

sebesülés 43.01.16. Szvoboda

Dr. Kovács Gyula

tartalékos orvos zászlós

kivonuló

fogságba esett 43.01.16.

Jónás János

tartalékos zászlós

kivonuló

eltűnt 43.01.17.

Detre Miklós

tartalékos gazdasági főhadnagy

kivonuló

eltűnt 43.01.19.

 

13/7. század:

Vasváry László

Főhadnagy, majd százados

kivonuló

elesett 43.01.16. Szvoboda

Bodnár Ferenc

tartalékos zászlós, majd tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok

kivonuló

eltűnt 43.01.16.

Németh Lajos

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.

Sebeők Endre

hadnagy

szakasz parancsnok

kivonuló

elesett 42.08.09.

Krisztián György

hadnagy

szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.08.07.

 

13/8. század:

Juhász Sándor

százados

kivonuló

sebesülés 42.08.08

Lajosházi Béla

hadnagy

szakasz majd század parancsnok

kivonuló

sebesülten fogságba esett 43.01.16.

Tóth Tihamér

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.19.

 

13/9. század:

Polányi Lipót

főhadnagy

kivonuló
1942.08-ban a 19.könnyű hadosztály rohamszázad parancsnoka

fogságba esett 43.01.17.

 

Metzing Lajos

hadnagy

szakasz parancsnok

elesett 43.01.16.

Kárpáti Dénes

tartalékos főhadnagy

szakaszparancsnok, század parancsnok is volt kivonuló

 

Lassan János

tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.16.

Magyar László

tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok
kivonuló

 

Rapos Pál

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.16.

Szücs János

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok
kivonuló

elesett 42.08.18. Perejeshaja

 

13/III. géppuskás (nehézfegyver) század:

Vízkelety László

főhadnagy

kivonuló

elesett 42.08.08. Perejeshaja

Botond Béla

százados

 

 

Urr József

tartalékos hadnagy

szakasz parancsnok

eltűnt 43.01.16.

Zsigmond Ferenc

tartalékos zászlós

aknavető szakasz parancsnok

kivonuló

sebesülés 42.08.11. Scsucsje

Bartha Pál

tartalékos zászlós

aknavető szakasz parancsok

kivonuló

elesett 42.08.09.Scsucsje

Gulácsi Dénes

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

kivonuló

fogságba esett 43.01.18.

Kékessy Károly

tartalékos zászlós

szakasz parancsnok

meghalt 43.04.24.

 

13/III. zászlóaljnál ismeretlen beosztásban:

Toperczer Kálmán

tovább szolgáló hadnagy

 

elesett 42.08.30.

Zoltay Lajos

tartalékos zászlós

 

sebesülés 42.08.08.

Kövy József

tartalékos zászlós

 

sebesülés 42.10.26.

Gömöri László

hadapród őrmester

 

sebesülés 42.08.

Jendruszák János

tartalékos zászlós

 

sebesülés 42.08.11.

Teleczky János

tartalékos zászlós

 

sebesülés 42.08.11.

Miskolczi Pál

tartalékos zászlós

 

megsérült 42.08.10.

Bihar János

tartalékos zászlós

 

eltűnt 43.01.16.

Dr. Wéber Ottó

hadapród őrmester

 

elesett 42.08.30.

Banoss László

hadapród őrmester

 

elesett 42.08.08.

Adonyi Jenő

tartalékos zászlós

 

sebesülés 42.10.02.

Bartos István

tartalékos zászlós

 

fogságba esett 43.01.16.

Bajáky László

hadapród őrmester

 

meghalt
1942.08.28.

Jurányi Bálint 

Hadnagy

 

elesett 1942.09.21.

Petrik Ernő

hadapród őrmester

 

elesett 1942.08.09.

Zavarkó János

tartalékos zászlós

 

elesett

1942.08.11.

Bognár Ferenc

Zászlós

 

eltűnt 43.01.16.

 

13. gyalogezrednél ismeretlen beosztásban:

Dr. Melczer Gyula

tartalékos zászlós

 

eltűnt 43.01.16.

Pap János

tartalékos hadnagy

 

eltűnt 43.01.16.

Rásonyi Ervin

hadnagy

 

megsérült 42.08.09.

Tábori Dezső

tartalékos zászlós

 

eltűnt 43.01.16.

Steidl Ferenc

tartalékos zászlós

aknavetőszakasz parancsnok kivonuló

elesett 42.08.09. Scsucsje

Sárosi János

zászlós

 

eltűnt 43.01.16.

Sárváry Gyula

főhadnagy

 

eltűnt 43.03.06.

Szén Mihály

zászlós

 

elesett 43.06.19.

Majtányi Sándor

tartalékos zászlós

 

elesett 42.11.28.

Szép József

zászlós

ezred II. segédtiszt

 

dr.Andrik László

zászlós

állatorvos

 

Gombos László

hadapród őrmester

 

fogságba esett, meghalt

Vargha Gyula

Hadparód őrmester

 

Sebesülés 1943 január

Varga Orvos János

Hadapród őrmester

 

 

Végvári Ferenc

Hadapród őrmester

 

 

 

1943

Csabay Zoltán főhadnagy

vitéz Király László zászlós

Alpáry Károly százados

Bányai Károly főhadnagy

 

1944

A 13. gyalogezred tisztikara 1944-ben az Északkeleti-Kárpátokban

 

Név, rendfokozat, azonossági szám.

Beosztása.

Sorsa.

Kiss Lajos ezredes

 

Ezredparancsnok.

 

Harsányi Kálmán alezredes

 

13/III. zászlóalj (Tornalja) parancsnoka.

 

Kondás Barna zászlós

 

Zászlóalj segédtiszt 13/III. zászlóaljnál.

 

Perjési Gyula zászlós

 

 

Elesett 1945 március végén.

Ferencsin Imre zászlós

 

 

 

 

 

Lukács János hadnagy

 

 

 

Szodorai Elemér zászlós

 

 

 

Gáspár Géza hadapród őrmester

 

 

 

Gergely Kálmán hadapród őrmester

 

 

 

Szikla Zoltán hadnagy

 

 

Elesett 1944.

Ondok László zászlós

 

 

Elesett 1944.

Déri Mráz Árpád zászlós

 

 

Elesett 1944.

Bálint Lajos hadnagy

 

 

 

Kékes Elemér főhadnagy

 

 

 

Dr. Bánlaki László 4427. 46. 0275. tartalékos zászlós

 

 

 

Dr. Muszbek Mihály tartalékos orvos zászlós

 

 

 

Gulyássy László főhadnagy

 

 

 

Jurányi Bálint 1445. 13. 0621 főhadnagy

 

 

 

Katona László 1002. 18. 0096. tartalékos zászlós

 

 

 

Széles Vince 1136. 14. 0030. tartalékos főhadnagy

 

 

 

Szauerwald Lajos 3221. 20. 0497. hadapród őrmester

 

 

 

Kanász István 0605. 21. 0158. hadnagy

 

 

 

Miklós Emil hadapród őrmester

 

 

 

Dr. Benőcs László

 

 

Elesett 1944.

Juhász Endre

 

 

Elesett 1944.

Kálnoki Domokos százados

 

elhunyt 1979-ben

Bohus Zoltán  ezredes

 

elhunyt 1950-ben Budapesten

Hunfalvay László  főhadnagy 

 

elhunyt1958-ban Oslóban

Pajor László  százados 

 

elhunyt 1981-ben Miskolcon

Rasztoczky Imre főhadnagy

 

elhunyt 1982-ben Miskolcon

Bárdfalvy Mihály főhadnagy

 

elhunyt1970-ben Balatonalmádi

 Papp-Váry András  százados

 

elhunyt 1977-ben Abaújszántón

Selmeczy Gyula főhadnagy

 

elhunyt 1965-ben Miskolcon

Külkey Dénes százados

 

 

Elhunyt  1991-ben.

Molnár Gyula főhadnagy

 

elhalálozási időpontja nem ismert

Szarka Zoltán főhadnagy

 

Elhunyt 1996-ban.

Dudaskó Zoltán tart. gyal. hadnagy

 

 

 

Szép József  tart.gyal. hadnagy

Ezred segédtiszt.

Elhunyt 2003-ban Mezőkövesden.

vitéz.Gömöri László tart. gyal. zászlós.

 

 

 

Plajner János főhadnagy

 

Elesett 1945 márciusában

 

1945

Pótezred

 

A 13. tábori pótezred tisztikara

1944 augusztus – 1945 április

Név

rendfokozat

beosztás

Vitéz Fodor István

ezredes

 Pótezred parancsnok

Moldoványi Gyula

főhadnagy  

 13/I.  zlj. parancsnoka

Magyar László                      

százados   

 13/II. zlj. parancsnoka

FabóZoltán                                            

százados

 13/III.zlj. parancsnoka

Major László                             

főhadnagy 

  ezredsegédtiszt

Demeter Sándor                  

hadnagy   

  II.segédtiszt

Udvarhelyi László          

főhadnagy   

  ezredsegédtiszt

Polányi Lipót        

százados

 

vitéz Petneházi László

őrnagy

 

Lukács László                                

zászlós  

 

Horváth Kálmán   

főhadnagy

 

Bogdán László     

hadapród őrmester

 

Szegedi József     

hadapród őrmester 

 

Szilágyi Dezső      

t.hadnagy

 

Laczy Károly         

zászlós

 

Kárpáti Dénes

főhadnagy

13/III.pótzászlóalj segédtiszt

Alpáry Károly

százados

13. törzspótszázad parancsnoka

 

 

 


[1] Elesésének körülményeiről lásd a Réty interjút

[2] Más információk szerint 1943 szeptember 5.-én elesett, lásd veszteséglista.